businesslawconference.ro

Oportunităţi de publicare a lucrărilor prezentate în cadrul celor trei secţiuni.


Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

 • în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional in domeniul științelor sociale:

Cambridge Scholars Publishing

O parte din lucrările susținute la ediția a IX-a a Conferinței din noiembrie 2019 au fost publicate în volumul „Current Issues in Administrative Law” la editura internațională Cambridge Scholars Publishing. Înființată de cercetători de la Universitatea din Cambridge, editura publică lucrări academice originale, abordând o gamă vastă de subiecte. Publicațiile sunt distribuite la nivel mondial inclusiv prin Amazon, Blackwell, Baker & Taylor, YBP și Ingram, și sunt achiziționate pe scară largă de către bibliotecile academice. În plus, editura are parteneriate de distribuție în teritorii geografice cheie, cum ar fi SUA, China, India și Orientul Mijlociu. Sediul editurii este situat în biblioteca istorică Lady Stephenson, Newcastle upon Tyne, Regatul Unit, cu birouri de reprezentare în Berlin, Germania; Barcelona, ​​Spania; și Hangzhou, China. Pentru prezentarea volumului pe site-ul Cambridge Scholars Publishing clic aici.

 

ADJURIS – International Academic Publisher

O parte din lucrările susținute la ediția a XII-a a Conferinței din noiembrie 2022 au fost publicate în volumul online (e-book) „Doctrina et Usu in Business Law” la Editura ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul a fost indexat în CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS), Ebsco, ProQuest, HEINONLINE, CEEOL, SSRN, RePEc, WorldCat, Copac, precum și în numeroase biblioteci și cataloage internaționale. ADJURIS – International Academic Publisher este o editură specializată în publicarea de cărți academice, fondată de Societatea de Științe juridice și Administrative. Editura publică tratate, monografii, cursuri, teze de doctorat, lucrări înscrise la conferințe și eseuri în domeniul științelor sociale. Cărțile publicate sunt indexate în baze de date și cataloage internaționale. Pentru accesarea cuprinsului și a conținutului volumului pe site-ul Editurii clic aici.

 

Peter Lang International Academic Publishers

O parte din lucrările susținute la ediția a II-a a Conferinței din noiembrie 2012 au fost publicate în volumul „Studies of Business Law. Recent Developments and Perspectives” la editura academică internațională Peter Lang din Frankfurt - (editură cu prestigiu internațional recunoscut în domeniul științelor sociale - lista A1). Volumul a apărut cu sprijinul Societății de Științe Juridice și Administrative. Editorul volumului este dl. conf. univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru. Volumul este indexat în Conference Proceedings Citation Index - Thomson Reuters (Clarivate Analytics), ProQuest și în WorldCat și se regăsește în Biblioteca Congresului American, Biblioteca Britanica, Electre, VLB (Directory of in-print books), H.W. Wilson Cumulative Book Index,  R.R. Bowker, precum și în alte biblioteci naționale (din Germania, Elveția, Belgia, Austria, Polonia etc.). Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii Peter Lang clic aici .


 • în reviste partenere ale Conferinței:

TRIBUNA JURIDICĂ / JURIDICAL TRIBUNE

singura de revistă de științe juridice din România indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS) și în SCOPUS

Editată de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Tribuna Juridică/Juridical Tribune publică studii şi comentarii de practică judiciară din toate domeniile ştiinţelor juridice. Platformă de dezbateri juridice publicate în limbile română, engleză sau franceză, revista reprezintă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista are apariție trimestrială și este indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Scopus, EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KvK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016).

LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Lex localis - Journal of Local Self-Government este o revistă internațională pentru studiul dreptului, politicii, administrației și managementului afacerilor locale, publicată de patru ori pe an (în ianuarie, aprilie, iulie și octombrie). Jurnalul publică articole care contribuie la o mai bună înțelegere și practică a autoguvernării locale și care sunt de interes pentru cercetători, analiști politici, factori de decizie și practicieni. Accentul revistei este pus pe analiza critică a evoluțiilor guvernanței locale din întreaga lume. Lex localis - Journal of Local Self-Guvernment oferă un forum unic pentru examinarea tuturor problemelor legate de nivelurile subnaționale de guvernare. Articolele care apar în Lex localis - Journal of Local Self-Government sunt rezumate și indexate în SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX (SSCI) (WEB OF SCIENCE), ESSENTIAL CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), SCOPUS, CSA Worldwide Political Science Abstracts, Current Geographical Publications, CSA PAIS International, Academic's OneFile (Gale), ERIH Plus, International Political Science Abstracts, ProQuest, Scopus, International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS).

CADERNOS DE DEREITO ACTUAL

Cadernos de Dereito Actual este o revistă științifică cu apariție online, care se adresează tuturor cercetătorilor, profesorilor și profesioniștilor din domeniul juridic care doresc să aprofundeze problemele actuale de drept. Revista a fost creată în 2013 cu sprijinul financiar al guvernului Xunta de Galicia, Spania, în special al Direcției Generale pentru Tineret și Voluntari. Este un jurnal digital cu acces deschis care acceptă articole în spaniolă, engleză și portugheză. Sunt acceptate articole de la doctori în drept pe teme legate de legislația actuală. Acest jurnal este indexat în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS, ERIH Plus, WorldCat, DOAJ, MIAR, precum și în numeroase biblioteci și cataloage internaționale.

LEX HUMANA

Publicată de Universitatea Catolică din Petropolis, Brazilia, revista „Lex Humana” apare trimestrial în ediție online. Obiectivul principal al revistei este de a publica articole de înaltă calitate rezultate din cercetări și investigații în domeniul științelor sociale, cu accent primar pe drept. Lex Humana este indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS, EBSCO LEGAL SOURCE AND LEGAL COLLECTION, PROQUEST, DOAJ, REDIB, WORLD CAT, QUALIS/CAPES. Detalii și instrucțiuni pentru autori.

STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA

Studia Iuridica Lublinensia” (Q2 SCOPUS CiteScore: 0.7) este o revistă științifică fondată în 2003 la Facultatea de Drept și Administrație a Universității Maria Curie-Skłodowska, Polonia. Revista publică articole științifice din domeniul științelor juridice și comentarii asupra hotărârilor judecătorești. Profilul revistei include și articole științifice din domeniul științelor politice și administrație publică, dacă rezultatele cercetărilor prezentate sunt legate de drept sau dacă cercetarea este realizată din perspectiva acestei discipline. Studia Iuridica Lublinsia este publicată de patru ori pe an. Revista este indexată în baze de date internaționale: SCOPUS; BazHum; BazEkon; Library of Science; Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO; Index Copernicus International (ICI Journals Master List); Google Scholar; POL-index; The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Wolters Kluwer on-line (LEX); WorldCat. Revista nu percepe nicio taxă pentru publicarea articolelor.

ACCESS TO JUSTICE IN EASTERN EUROPE (AJEE)

 

Creșteți-vă experiența la conferință cu AJEE,  jurnal cu acces deschis, partener al acestui eveniment. Susținut de recunoașterea prin baze de date proeminente, cum ar fi WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS și SCOPUS, AJEE este poarta ta de acces către cercetări juridice excepționale din țările din Europa de Est. În calitate de afiliat la conferință, AJEE oferă o platformă unică pentru facilitarea accesului la progresele din justiție în Europa de Est. Înglobând în comitetul nostru editorial savanți de renume mondial, reprezentând diverse perspective est-europene, personificăm cunoștințele și colaborarea. Trimiterile de articole online, combinate cu un proces riguros de evaluare inter pares, caracterizează călătoria de publicare transparentă și eficientă a AJEE. În parteneriat cu platforma Scholastica, trimiterea manuscriselor și realizarea recenziilor sunt intuitive, minimizând termenele de publicare pentru un impact maxim. Aliniat cu tema conferinței, dezvoltăm un număr special viitor care să aprofundeze legătura complexă dintre dimensiunile juridice și economice. Acest număr salută contribuții teoretice, empirice și interdisciplinare, combinând dreptul și economia din perspective noi. În calitate de partener al conferinței, vă invităm să explorați jurnalul nostru, să interacționați cu comunitatea noastră dinamică și să contribuiți la formarea cercetării juridice în țările din Europa de Est și nu numai. Descoperiți misiunea și oportunitățile noastre vizitând site-ul nostru astăzi.

PRECEDENTE REVISTA JURÍDICA

Precedente Revista Jurídica (ISSN 1657-6535 | eISSN 2805-993X) este revista juridică a Școlii de Științe Umane de la Universitatea ICESI din Cali, Columbia, publicată de două ori pe an. Această revistă publică articole care se concentrează pe istoria dreptului, dreptul comparat, teoria dreptului și dogmatica juridică în domeniul dreptului civil, comercial, al muncii, constituțional, administrativ, penal etc. Acest jurnal este indexat în WEB OF SCIENCE, REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, ERIH PLUS, DOAJ Directory of Open Access Journals, MIAR, vLEX, BIBLAT Bibliografía Latinoamericana, DIALNET, Google Scholar, and SHERPA ROMEO.

 

PERSPECTIVES OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION

Editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative și deDepartamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, revista Perspectives of Law and Public Administration apare trimestrial în ediție online. Revista este indexată în EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

 

European Review of Public Law

European Review of Public Law (ERPL) a fost înființată în 1989 pentru a crea un forum internațional de analiză și dezbatere a problemelor privind dezvoltarea dreptului constituțional și administrativ în Europa. Această revistă este publicată de European Public Law Organization și are apariție trimestrială. ERPL analizează o gamă largă de aspecte care se referă la Uniunea Europeană, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, drept public național și jurisprudență, precum și interacțiunea și influența reciprocă dintre acestea. În plus, revista acoperă și alte jurisdicții care interacționează cu sistemele de drept public european și/sau oferă perspective comparative relevante. Revista este indexată în baze de date și cataloage internaționale.

Central and Eastern European Legal Studies (CEELS)

Central and Eastern European Legal Studies (CEELS) este publicată de European Public Law Organization și are apariție semestrială. Scopul acestei reviste este de a oferi posibilitatea cadrelor didactice universitare care provin din țările UE și, de asemenea, cadrelor didactice universitare din alte țări, specializate în domeniul dreptului, să colaboreze și să realizeze schimburi de opinii cu privire la probleme de drept din aceste țări. Consiliul științific al revistei este format din cercetători științifici de renume din țările din Europa Centrală și de Est, precum și din țările din Europa de Vest, specialiști în domeniul dreptului. Revista este indexată în baze de date și cataloage internaționale.

 

International Journal of Business Governance and Ethics

IJBGE publică lucrări de înaltă calitate cu privire la o mare varietate de orientări disciplinare pe teme generale de guvernanță și etică în afaceri. Jurnalul este un forum de dezbatere prin care se încearcă implicarea tuturor celor interesați de problemele de guvernanță și etică în afaceri: oameni de afaceri, manageri, angajați, acționari, autorități de reglementare în afaceri (agenții guvernamentale, naționale și internaționale), grupuri de consumatori și cadre didactice universitare. Revista publică studii teoretice, empirice și de critică reflexivă prin care se descriu și se dezvoltă perspective pertinente în domeniul guvernanței și eticii în afaceri, într-un stil liber. Revista are apariție trimestrială și este indexată în Scopus (Elsevier), ABI/Inform (Proquest), Academic OneFile (Gale), Business and Company Resource Center (Gale), EconLit (American Economic Association), General BusinessFile ASAP International (Gale), General OneFile (Gale), InfoTrac Custom Journals (Gale), Inspec (Institution of Engineering and Technology), Materials Business File (CSA), Scirus (Elsevier), Australian Business Deans Council Journal Rankings List 2010, Association of Business Schools (UK) Journal list 2010, Cabell's Directory etc. Indicații pentru autori.

ACTA JURIDICA HUNGARICA

ACTA JURIDICA HUNGARICA publică articole științifice originale și recenzii de carte din domeniul științelor juridice. Revista are apariție trimestrială și se bucură de o largă apreciere în rândul cercetătorilor din domeniul științelor juridice. Publicată de Akadémiai Kiadó din Ungaria încă din 1959, revista este indexată în Scopus, ProQuest – IBSS precum și în alte baze de date internaționale. Detalii și indicații pentru autori.

International Investment Law Journal

International Investment Law Journal este o revistă internațională cu acces deschis care publică lucrări teoretice și empirice originale asupra dreptului elaborat de organizațiile internaționale, de state prin tratate de investiții (IIAs și TIPs) și de actorii economici internaționali. Elaborarea regulilor internaționale de investiții are loc la nivel bilateral, regional, interregional și multilateral și solicită factorilor de decizie politici, negociatorilor, societății civile și altor părți interesate să fie bine informați cu privire la investițiile străine directe, acordurile de investiții internaționale (IIAs) și impactul acestora asupra dezvoltării durabile. Această revistă își deschide paginile către autori din diferite țări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând publicarea analizelor critice ale evoluției dreptului internațional al investițiilor. Scopul revistei este de a crea o platformă pentru dezbateri juridice internaționale, o punte între oamenii de știință din întreaga lume. Acest jurnal este indexat în baze de date internaționale: EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, IBSS, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB.

Date Importante

 • Până pe 9 noiembrie 2023
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 11 noiembrie 2023
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 13 noiembrie 2023
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței
 • Până pe 15 noiembrie 2023
  plata taxei de participare
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language