businesslawconference.ro

Stiri


 • TOȚI AVOCAȚII PARTICIPANȚI LA CONFERINȚA DIN ROMANIA AU PRIMIT 10 PUNCTE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PRIN DECIZIA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.

 • PARTICIPANTI
  La conferinta s-au inscris 153 de persoane provenind din 28 de țări în vederea audierii dezbaterilor sau a susținerii unei lucrări științifice. Participanții sunt: avocați, magistrați, mediatori, arbitri, notari, practicieni în insolvență, consilieri juridici, consilieri fiscali, experți judiciari, cadre didactice universitare, funcționari publici, membri în organizații neguvernamentale, oameni de afaceri, doctoranzi și studenți interesați de evoluția recentă și de perspectivele de dezvoltare ale dreptului afacerilor la nivel național, comparat și internațional.

 • TEMATICA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE

  Tematica lucrărilor înscrise este variată, încadrându-se în domenii cum ar fi:

  • Dreptul Uniunii Europene: Uniunea Bancară Europeană, normele Uniunii Europene în materia concedierii salariaților, regulile de concurență aplicabile întreprinderilor la nivelul Uniunii Europene, Comisia – promotor legislativ și reprezentant extern al Uniunii Europene, inițiativele Comisiei în vederea promovării intteresului general al Uniunii Europene, reglementările Comisiei Europene  pentru profesiile liberale și mediul de afaceri, implicațiile invalidării Directivei privind păstrarea datelor asupra operatorilor de telecoomunicații, considerații cu privire la noua reglementare europeană în materia serviciilor de plată;
  • Drept comercial: adunările generale ale acționarilor în cazul societăților listate; asocierea în particiație, considerații cu privire la dreptul de reprezentare și răspunderea administratorilor societății comerciale, considerații juridice privind persoana fizică autorizată, considerații privind elementele speciale ale contractului de report, fuziunea națională și fuziunea transfrontalieră, conceptul de clauză abuzivă în contractele încheiate de profesioniști cu consumatorii, dreptul de dispoziție ulterioară în contractul de transport de bunuri
  • Drept civil: fiducia în noul Cod civil, deposedarea bunului în viziunea noului Cod civil, modificarea clauzelor prin comportamentul contractual al părților – aplicație a docttrinei Estoppel, principiul utilizării progresive a remediilor contractuale, clusterul – o entitate cu sau fără personalitate juridică, tranzacția ce are ca obiect invocarea clauzelor abuzive din contracte, condițiile de drept material ale uzucapiunii, ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate în noul Cod civil;
  • Dreptul muncii: fapta ilicită – condiție a răspunderii pentru prejudiciile cauzate în exercitarea raporturilor juridice de muncă, raportul juridic dintre zilier și beneficiar în lumina Legii nr. 52/2011 privind executarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de  zilieri ; drepul la grevă al salariațior detașați în cadrul prestării de servicii transnaționale, aspecte privind efectele juridice pe care contractul individual de muncă le produce după încetarea sa, participarea la conflictele colective de muncă, demnitatea salariatului – tipuri de comportamente abuzive la locul de muncă și nivelul protecției legale împotriva acestora, subordonarea salariatului față de angajator – trăsătură juridică fundamentală a contractului individual de muncă, aspecte privind regimul juridic al perioadei de probă
  • Guvernanță corporativă: evoluția cadrului legal a guvernanței corporative în India; drepturile salariaților în contextul guvernanței corporative
  • Drept fiscal: tratamentul fiscal pentru persoane fizice și organizații internaționale în dreptul internațional; taxele  turistice - sursă de venituri pentru autoritățile locale, convențiile de evitare a dublei impuneri
  • Dreptul penal al afacerilor: răspundere penală a persoanei juridice, noțiunea de victimă în procedurile judiciare internaționale și europene, competența judiciară universală penală în perspectiva Uniunii Europene, considerații asupra sistemului sancționator prevăzut de noul Cod penal
  • Drepturile omului: aplicarea drepturilor omului in Kashmir;
  • Arbitraj: perspectivele arbitrajului în lumina reglementărilor Uniunii Europene, principiile de drept aplicabile în procedura arbitrală, dezvoltarea arbitrajului comercial în Africa Subsahariană
  • Insolvență: procedura concordatului preventiv, insolvența grupului de interes economic, perspective juridice, contabile și fiscale ale dării în plată ca mijloc de stiingere a obligațiilor societăților aflate în procedura insolvenței
  • Drept administrativ: modificarea contractului de achiziție publică în lumina noilor directive europene privind achizițiile publice, aspecte privind regimul juridic al decretelor prezidențiale, regimul juridic al ajutoarelor de stat; natura juridică a decretului Președintelui României de numire în funcție a unui judecător al Curții Constituționale; evoluția dreptului administrativ în Albania
  • Drept constituțional: dreptul constituțional al liberei inițiative în Federația Rusă, regimul juridic al activităților de lobby în dreptul comparat.
  • Drept succesoral: normele conflictuale în materia succesiuniiîn dreptul internațional privat român
  • Teoria generală a dreptului: considerente istorice privind dihotomia dreptului în drept public și drept privat, răspunderea juridică și răspunderea socială, considerații privind dreptul ca instrument de comunicare
  • Drept informatic: cauze și implicații ale pirateriei în domeniul programelor de calculator, implicațiile Legii comerțului electronic în România, cadrul legal al semnăturii în era noilor tehnologii
  • Drept bancar: impreviziunea și clauzele abuzive în contractele bancare

 • Serviciul de traduceri
  În urma încheierii unui parteneriat cu Biroul de Traduceri Champollion vă oferim din acest an posibilitatea de a traduce sau a revizui  traducerea în limba engleză pentru lucrarea științifică pe care doriți să o înscrieți la Conferință. Pentru detalii clic aici.


 • Plata taxei de participare cu card bancar
   

  Începând din acest an taxa de participare la Conferință se va putea achita și prin intermediul cardului bancar (Visa, MasterCard, American Express etc.) pe site-ul operatorului partener Biletoo.ro http://biletoo.ro/event.php?id=2803

Date Importante

 • Până pe 5 noiembrie 2014
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 10 noiembrie 2014
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 15 noiembrie 2014
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
 • Până pe 20 noiembrie 2014s
  plata taxei de participare