businesslawconference.ro

Stiri

 • A apărut volumul “Studies of Business Law - Recent Developments and Perspectives” la Editura Peter Lang International Academic Publishers.
  Volumul cuprinde o parte din lucrările prezentata la a II-a ediție a Conferinței internaționale “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR IN MILENIUL AL TREILEA” din 2 noiembrie 2012.  Apariția acestui volum reprezintă o premieră în peisajul conferințelor juridice din România. Volumul a apărut cu sprijinul Societății de Științe Juridice și Administrative. Editorul volumului este dl. lector univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru. Peter Lang International Academic Publishers este o editură internatională cu filiale la Frankfurt, New York, Oxford, Berna, Bruxelles, Viena și Varsovia. Editura publică cărți, monografii, cursuri în domeniul științelor sociale. În România Editura Peter Lang este recunoscută de Consiliul Național al Cercetării Științifice în Lista editurilor cu prestigiu internațional în domeniul Științelor sociale (pentru a consulta lista clic aici). Volumul este listat în baze internaționale de date și se regăsește în Biblioteca Congresului American, Biblioteca Britanica, Electre, VLB (Directory of in-print books), H.W. Wilson Cumulative Book Index,  R.R. Bowker, precum și în alte biblioteci naționale (din Germania, Elveția, Belgia, Austria, Polonia etc.). Lucrările cuprinse în volum sunt grupate în cadrul a trei secțiuni:  I. Recent developments and perspectives in the regulation of business law at European Union level; II. Transposition of European Union directives into national law; III. Recent developments and perspectives in the regulation of international business law. Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii Peter Lang clic aici.

 • O nouă revistă parteneră la Conferință
  International Journal of Business Governance and Ethics.
  IJBGE publică lucrări de înaltă calitate cu privire la o mare varietate de orientări disciplinare pe teme generale de guvernanță și etică în afaceri. Jurnalul este un forum de dezbatere prin care se încearcă implicarea tuturor celor interesați de problemele de guvernanță și etică în afaceri: oameni de afaceri, manageri, angajați, acționari, autorități de reglementare în afaceri (agenții guvernamentale, naționale și internaționale), grupuri de consumatori și cadre didactice universitare. Revista publică studii teoretice (bazate pe literatura de specialitate în domeniu), empirice (studii de caz) și de critică reflexivă (comentarii ale vizionarilor în leadership), prin care se descriu și se dezvoltă perspective pertinente în domeniul guvernanței și eticii în afaceri, într-un stil liber. Revista are apariție trimestrială și este indexată în Scopus (Elsevier), ABI/Inform (Proquest), Academic OneFile (Gale), Business and Company Resource Center (Gale), EconLit (American Economic Association), General BusinessFile ASAP International (Gale), General OneFile (Gale), InfoTrac Custom Journals (Gale), Inspec (Institution of Engineering and Technology), Materials Business File (CSA), Scirus (Elsevier), Google Scholar, Australian Business Deans Council Journal Rankings List 2010, Association of Business Schools (UK) Journal list 2010, Cabell's Directory of Publishing Opportunities, Authority List of Academic Journals (Danish Ministry of Science, Innovation, and Higher Education), Excellence in Research for Australia (ERA): Journal list 2012, Handelsblatt Ranking VWL – Journaliste 2010. Indicații pentru autori.

 • Participanți și lucrări înscrise

  Participanți din 19 țări s-au înscris la Conferință în vederea audierii dezbaterilor sau a susținerii unei lucrări științifice. Participanții sunt: avocați, magistrați, mediatori, arbitri, notari, practicieni în insolvență, consilieri juridici, consilieri fiscali, cadre didactice universitare, funcționari publici, membri în organizații neguvernamentale, oameni de afaceri, doctoranzi și studenți interesați de evoluția recentă și de perspectivele de dezvoltare ale dreptului afacerilor la nivel național, comparat și internațional.
  Tematica lucrărilor înscrise este variată, încadrându-se în domenii cum ar fi:

  • Dreptul Uniunii Europene: evoluții instituționale în cadrul Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona, restricții cu privire la accordarea ajutorului de stat în țările membre ale Uniunii Europene, principiile exercitării competențelor Uniunii Europene, principiul egalității de tratament în privinţa concedierii în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, parteneriatul public-privat sub influența normelor Uniunii Europene, Tariful Vamal Comun al Uniunii Europene, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, discriminarea prin asociere în dreptul Uniunii Europene;
  • Drept comercial: reglementarea burselor de acțiuni în dreptul comparat, tratamentul investitorilor în dreptul comparat, clauze și practici abuzive în raporturile dintre comercianți, controlul concentrărilor de întreprinderi, tipuri de societăți comerciale în dreptul comparat, funcția de instrument de plată a warant-ului;
  • Dreptul muncii: criza de identitate a dreptului muncii, detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale, negocierea în relaţiile de muncă, managementul conflictelor de muncă;
  • Guvernanță corporativă: guvernanța corporativă în dreptul comparat, drepturile și obligațiile administratorilor societăților comerciale în dreptul comparat, evolutii recente în reglementarea și aplicarea guvernării corporatiste;
  • Drept fiscal: impozitarea comercianților în dreptul comparat;
  • Dreptul penal al afacerilor: infracțiunile economice în dreptul comparat, prevenirea corupției în proiectele de afaceri internaționale, frauda în comerțul electronic, garanții legislative de prevenire a corupției judecătorilor în dreptul comparat;
  • Drept maritim internațional: perspective de evoluție ale transportului maritim internațional, pirateria în dreptul maritim internațional;
  • Drepturile omului: aplicarea convențiilor privind drepturile omului adoptate de organizațiile internaționale, libertatea de exprimare în dreptul comparat;
  • Mediere și arbitraj: rolul medierii în rezolvarea litigiilor, rolul arbitrajului ca alternativă la justiția statală, cheltuielile arbitrale în arbitrajul comercial internațional;
  • Insolvența: procedura insolvenței în dreptul comparat, conflictele de competenţă privind deschiderea procedurii falimentului internaţional;
  • Dreptul mediului: conceptul de mediu și dezvoltare durabilă în dreptul comparat;
  • Dreptul asigurărilor: evaluarea daunelor în dreptul asigurărilor;
  • Drept administrativ: concesiunile miniere în dreptul european, ordinea publică și constrângerile legale, externalizarea atribuțiilor publice;
  • Drept constituțional: inițiativa legislativă a cetățenilor la nivel european, garanțiile constituționale care asigură independența judecătorilor.

Date Importante

 • Până pe 20 octombrie 2013
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 25 octombrie 2013
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 27 octombrie 2013
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
 • Până pe 1 noiembrie 2013
  plata taxei de participare