businesslawconference.ro

Oportunităţi de publicare a lucrărilor prezentate în cadrul celor trei secţiuni.


Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

 • într-un volum în limba engleză editat de o editură cu prestigiu internaţional recunoscut de Consiliul Național al Cercetării Științifice în domeniul știinţelor sociale (lista A1).

Studies of Business Law - Recent Developments and Perspectives

O parte din lucrările susținute la ediția a II-a a Conferinței din noiembrie 2012 au fost publicate în volumul „Studies of Business Law. Recent Developments and Perspectives” la editura academică internațională Peter Lang din Frankfurt - (editură cu prestigiu internațional recunoscut în domeniul științelor sociale - lista A1). Volumul a apărut cu sprijinul Societății de Științe Juridice și Administrative. Editorul volumului este dl. lector univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru. Volumul este listat în baze internaționale de date și se regăsește în Biblioteca Congresului American, Biblioteca Britanica, Electre, VLB (Directory of in-print books), H.W. Wilson Cumulative Book Index,  R.R. Bowker, precum și în alte biblioteci naționale (din Germania, Elveția, Belgia, Austria, Polonia etc.). Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii Peter Lang clic aici .


 • în reviste partenere ale Conferinței:

International Journal of Business Governance and Ethics

IJBGE publică lucrări de înaltă calitate cu privire la o mare varietate de orientări disciplinare pe teme generale de guvernanță și etică în afaceri. Jurnalul este un forum de dezbatere prin care se încearcă implicarea tuturor celor interesați de problemele de guvernanță și etică în afaceri: oameni de afaceri, manageri, angajați, acționari, autorități de reglementare în afaceri (agenții guvernamentale, naționale și internaționale), grupuri de consumatori și cadre didactice universitare. Revista publică studii teoretice (bazate pe literatura de specialitate în domeniu), empirice (studii de caz) și de critică reflexivă (comentarii ale vizionarilor în leadership), prin care se descriu și se dezvoltă perspective pertinente în domeniul guvernanței și eticii în afaceri, într-un stil liber. Revista are apariție trimestrială și este indexată în Scopus (Elsevier), ABI/Inform (Proquest), Academic OneFile (Gale), Business and Company Resource Center (Gale), EconLit (American Economic Association), General BusinessFile ASAP International (Gale), General OneFile (Gale), InfoTrac Custom Journals (Gale), Inspec (Institution of Engineering and Technology), Materials Business File (CSA), Scirus (Elsevier), Google Scholar, Australian Business Deans Council Journal Rankings List 2010, Association of Business Schools (UK) Journal list 2010, Cabell's Directory of Publishing Opportunities, Authority List of Academic Journals (Danish Ministry of Science, Innovation, and Higher Education), Excellence in Research for Australia (ERA): Journal list 2012, Handelsblatt Ranking VWL – Journaliste 2010. Indicații pentru autori.

ACTA JURIDICA HUNGARICA

ACTA JURIDICA HUNGARICA publică articole științifice originale și recenzii de carte din domeniul științelor juridice. Revista are apariție trimestrială și se bucură de o largă apreciere în rândul cercetătorilor din domeniul științelor juridice. Publicată de Akadémiai Kiadó din Ungaria inca din 1959, revista este indexată în Scopus, ProQuest – IBSS precum și în alte baze de date internaționale. Detalii și indicații pentru autori.

TRIBUNA JURIDICĂ / JURIDICAL TRIBUNE

Editată de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Tribuna Juridică/Juridical Tribune publică studii şi comentarii de practică judiciară din toate domeniile ştiinţelor juridice. Platformă de dezbateri juridice publicate în limbile română, engleză sau franceză, revista reprezintă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista are apariție semestrială și este indexată în EBSCO, HEINONLINE, CEEOL - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

DREPTUL

Editată de Uniunea Juristilor din România, Revista „DREPTUL” este o publicație lunară de doctrină și jurisprudență. Revista a fost fondată în anul 1871 de „Societatea Juridică”, an din care publicația apare fără întrerupere.  Din 2011 revista are și o ediție în limba engleză. Revista este indexată în SSRN, EBSCO, ProQuest - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Revista de Drept Public

Revista de Drept Public este editată de Institutul de Științe Administrative "Paul Negulescu" și apare trimestrial, adresându-se tuturor categoriilor de specialiști din domeniul Dreptului Public, cărora le pune la dispoziție informații de actualitate și soluții la problemele concrete, punctuale cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi.

Revista Conferinței "Perspectives of Business Law Journal"

Editată de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative, "Perspectives of Business Law Journal" apare anual în ediție online. Revista este indexată în HEINONLINE - bază de date internațională recunoscută pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Date Importante

 • Până pe 20 octombrie 2013
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 25 octombrie 2013
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 27 octombrie 2013
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
 • Până pe 1 noiembrie 2013
  plata taxei de participare