businesslawconference.ro

Până pe 20 Octombrie 2013:

trimiterea formularului de participare completat (se va completa fie cu titlul și rezumatul lucrăriicare va fi susţinută la conferinţă, fie cu opţiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări ştiinţifice) la adresa de mail office@businesslawconference.ro . Descarcă de aici formularul de participare
Potrivit deciziei Consiliului ştiinţific, un participant poate înscrie la Conferință numai o lucrare ştiinţifică, ca unic autor sau în coautorat. Participanții eligibili vor putea înscrie o a doua lucrare laworkshop-ul exploratoriu „Planificarea unei cariere universitare și de cercetare științifică de succes în domeniul juridic”Pentru detalii despre workshop clic aici.Până pe 25 octombrie 2013:

trimiterea textului integral al lucrării ştiinţifice în limbile română şi engleză, respectând cerinţele de redactare, la adresa de e-mail: office@businesslawconference.ro . Descarca de aici cerintele de redactare pentru lucrările științifice.

În urma evaluării în sistem double-blind peer review a lucrărilor primite, Consiliul științific și evaluatorii externi vor putea recomanda: susținerea lucrărilor în cadrul Conferinței; efectuarea unor modificări ale lucrărilor; refuzarea motivată a înscrierii lucrărilor.


Până pe 27 octombrie 2013:

confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.


Până pe 1 noiembrie 2013:

plata taxei de participare. Taxa de participare este de 120 Euro/550 Lei pentru fiecare participant. Taxa este redusă la:

 • 90 Euro/400 Lei în cazul studenților, masteranzilor, doctoranzilor.
 • 70 Euro/300 Lei pentru cei care doresc să audieze dezbaterile, fără să înregistreze o lucrare științifică.

În cazul lucrărilor în coautorat taxa de participare va fi plătită de fiecare coautor.
Taxa de participare va fi redusă cu 20% pentru fiecare participant în situația înscrierii a cel puțin 5 participanți provenind din cadrul aceleiași universități/instituții/firme.
Pentru cei care s-au înscris la Conferință, participarea la Workshop-ul exploratoriu este gratuită, în limita locurilor disponibile.
Taxa de participare se va achita:

 • după confirmarea acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței pentru participanții care înscriu o lucrare științifică
 • după acceptarea participării la Conferință în cazul celor care doresc să audieze dezbaterile, fără să înregistreze o lucrare științifică.

Taxa de participare se va achita în conturile bancare ale Societății de Știinte Juridice și Administrative :
RO81RZBR0000060014941106 – RON deschis la Raiffeisen Bank 
RO26RZBR0000060014941126 – EURO deschis la Raiffeisen Bank, SWIFT: RZBRROBU 
Dovada plăţii (ordin de plată, chitanţă etc.) se va scana şi se va trimite până pe 1 noiembrie 2013 la adresa de mail office@businesslawconference.ro .  Studenții, masteranzii sau doctoranzii vor anexa și dovada scanată a deținerii acestei calități (legitimație sau adeverință).
Plata taxei de participare conferă participantului la Conferinţa Internaţională „PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”:
- dreptul de a primi mapa cu documentele conferinţei şi CD-ul cu lucrările înscrise la conferinţă,
- dreptul de a participa la activităţile ştiinţifice cuprinse în program,
- dreptul de a participa la cina festivă,

- dreptul de a i se publica lucrarea prezentată într-una din publicațiile Conferinței, în funcție de selecția realizată de organizatorii Conferinței și de editorii publicațiilor. Pentru publicațiile apărute în străinătate organizatorii pot solicita o sumă de bani în plus față de taxa de înscriere care să acopere cheltuielile de editare.

Date Importante

 • Până pe 20 octombrie 2013
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 25 octombrie 2013
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 27 octombrie 2013
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
 • Până pe 1 noiembrie 2013
  plata taxei de participare